คณะผู้แทนสมาคมเข้าร่วม AAA Awards
Date : July 23, 2008
Venue : Doltone House, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

คณะผู้แทนสมาคมเข้าร่วมงาน AAA Award Mr.Lindsay Showyin AAA President
ประชุมร่วมระหว่าง TAA และ AAA

Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links