การเปิดตัวสมาคม
Date : May 24, 2008
Venue : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

ผู้เข้าประชุมทั้งหมด ระหว่างการประชุม ลงทะเบียน
ผู้ก่อตั้งสมาคม จากซ้ายไปขวา คุณปภาวิน, คุณแอนดรู, คุณเมคาตะ, คุณวีระ, คุณเอื้อมพร, คุณนิชิซาวา, คุณทะเคะอูจิ

Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links