สัมนากระป๋องสเปรย์
Date : February 25, 2009
Venue : บริษัทไซเบอร์แพค จำกัด

ซ้ายมือ กระป๋องอลูมิเนียม ขวามือ กระป๋องเหล็ก คุณฐนพัฒน์ ธีระพัชรรังษี บริษัท สวอน อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด กำลังบรรยายวิธีผลิตกระป๋องเหล็ก คุณสุริยา ยอดบริบูรณ์ (ซ้าย)คุณธำรงศักดิ์ ไพบูลย์เลิศ (ขวา)บรรยายวิธีผลิตกระป๋องอลูมิเนียม

Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links