สัมนาวาว์ล และหัวฉีด โดยบริษัท พรีซิชั่น วาว์ล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด
Date : November 20, 2009
Venue : บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Mr.Keiichi Motoo / Mitani
Mr.Saharat Poompuang / PVT

Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links