ประชุมสามัญประจำปี 2553

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2553 ณ ไบเทคบางนา ห้อง MR214 ในวันที่ 20 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 13:30 - 16:00 น. โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 13:30 – 14:30 –ประชุมสามัญ

1.       นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน
2.       สรุปกิจกรรมในปี 2552
3.       รายงานงบการเงิน
4.       อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย
5.       ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2551
6.       สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม
7.       แผนกิจกรรมในอนาคต
a.        สรุปปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สำหรับปี 2552
b.       เข้าร่วมงานแสดงผลิตภัณฑ์สเปรย์ของสหพันธรัฐยุโรป
c.        ดำเนินการจัดสัมนาทุก ๆ 2 เดือน
d.       ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำมาตราฐานสินค้าสำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ และส่วนประกอบ
14:30 – 15:00 – พักรับประทานอาหารว่าง       
15:00 – 16:00 – สัมนาการสำรวจตลาด โดย บริษัท พรีซิชั่น วาว์ล (ประเทศไทย) จำกัด

 สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมสามัญดังกล่าว และสัมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links