กิจกรรมสมาคมฯ ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2553

 

 การจัดตั้งสมาพันธ์สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์แห่งเอเซีย 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 ณกรุงโรม ประเทศอิตาลี สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์จากประเทศออสเตรเลีย, จีน, อินเดีย, ญี่ปุ่น และไทย ได้ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการจัดตั้งสมาพันธ์สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์แห่งเอเซีย และจะประชุมครั้งต่อไปที่เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ประมาณต้นเดือนมีนาคม 2554

บูธสมาคม    

สมาคมฯ ได้ออกบูธ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลสมาีชิกสมาคม โดยจัดพิมพ์สมุดรายนามซึ่งรวบรวมข้อมูลการก่อตั้งสมาคม,  พันธกิจ, วิสัยทัศน์, ข้อมูลสมาชิก และทำไมประเทศไทยจึงมีความได้เปรียบในอุตสาหกรรมสเปรย์ พร้อมทั้งจัดทำของชำร่วยรูปสเปรย์เป็นพวงกุญแจ พร้อมตราสมาคม เพื่อให้เป็นที่จดจำแก่บุคคลทั่วไป 

 

 

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links