ลดราคาแอลพีจี 3 บาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพลังงาน (กบง) ได้เห็นชอบให้ปรับลดราคาจำหน่ายแอลพีจี ภาคอุตสาหกรรมในเดือน ก.ค. นี้ลง 3.03 บาทต่อกิโลกรัม หรือจากราคา 27.89 บาทต่อ กก. มาอยู่ที่ 24.86 บาทต่อ กก. ให้สอดคล้องกับราคาแอลพีจีตลาดโลก ที่ลดลงจากเดือน มิ.ย. ที่ 714 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน มาอยู่ที่ 593 เหรียญฯ ในเดือน ก.ค. ทั้งนี้ นับเป็นการลดราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมเดือนที่ 2 ต่อเนื่องจากเดือน มิ.ย. ตามนโยบายปรับโครงสร้างราคาแอลพีจีที่ทยอยปรับขึ้นราคาแอลพีจีภาคอุตสาหกรรมไตรมาสละ 3 บาทต่อ กก. ตั้งแต่เดือน ก.ค. 54 แต่เมื่อราคาแอลพีจีในตลาดโลกเริ่มลดลง คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบง) จึงมีมติให้ปรัีบลดราคาลงให้สะท้อนราคาตลาดโลกตั้งแต่เดือน มิ.ย.55

 

ข่าวไทยรัฐ วันที่ 4 ก.ค. 55

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links