ประชุมสามัญประจำปี 2009 ณ วันอังคารที่ 28 เมษายน 2009 สถานที่โนโวเทลบางนา

คณะกรรมการสมาคม แถวบน ซ้ายไปขวา คุณโอวาดะ, คุณทะเคอูชิ, คุณปภาวิน, คุณฮาทาเคยามา
แถวล่าง ซ้ายไปขวา คุณเอื้อมพร, คุณแอนดรู, คุณเมคาตะ, คุณเธียรชัย, คุณกฤษดา

โดยมีวาระการประชุมและเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

13:00 – 14:30 น. ประชุมสามัญประจำปี (เฉพาะสมาชิก)

  1. กิจกรรมสมาคมในรอบปี 2008
  2. รายงานการเงิน
  3. การตรวจสอบบัญชี และอนุมัติโดยผู้ตรวจสอบบัญชี
  4. เสนอวิธีเลือกตั้งนายกสมาคม และกรรมการแบบใหม่
  5. คัดเลือกตำแหน่งกรรมการบริหารสมาคมที่ว่างอยู่

14:30 – 15:00 น. – พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 – 16:30 น. สัมนาเทคโนโลยีสเปรย์ล่าสุดจากประเทศญี่ปุ่น (สำหรับสมาชิก และบุคคลทั่วไป)

  • บรรยายโดยวิทยาการจากประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งแสดงตัวอย่างผลิตภัณฑ์

การประชุมครั้งนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links