สนพ ปรับขึันราคา LPG ภาคอุตสาหกรรม 4.70บาทต่อ กก มีผล 1 สค 55

สำนักนโยบายและแผนพลังงาน ออกประกาศกำหนดราคาก๊าซ LPG ภาคอุตสาหกรรม ในเดือนสิงหาคม ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 29.56 บาทต่อกก หรือเพิ่มขึ้น 4.70 บาทต่อกก จากเดือน กรกฏาคม ราคาอยู่ที่ 24.86 บาทต่อกก โดยมีผลในวันที่ 1 สค 55 เนื่องจาก LPG ในตลาดโลกปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 775 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในเดือนสิงหาคม จากเดือนกรกฏาคม ราคาอยู่ที่ 593 เหรียญสหรัฐต่อตัน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ปรับสูงขึ้น

 

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ 1 สค 55

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links