ขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมคนใหม่ - Mr. Yukio Shuda

Mr.Yukio Shuda จากบริษัทไทย ไดโซ แอโรโซล จำกัด ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมคนใหม่จากสมาชิกสมาคมในระหว่างการประชุมสามัญประจำปี 2556 วันที่ 25 เมษายน 2556 โดยได้รับคะแนนเสียงมากที่สุด จากผู้ลงสมัครจำนวน 4 ท่าน

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links