ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาพันธ์แอโรโซลแห่งอาเซียน ครั้งที่ 2 และงานเลี้ยงค็อกเทล ในวันจันทร์ท่ี่ 27 พฤษภาคม 56

เนื่องด้วยสมาคมผู้ผลิต ผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์แอโรโซลแห่งอาเซียน ครั้งที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม เวลา13:30 - 17:30 น และงานเลี้ยงค็อกเทล เวลา 18:00 - 20:00 น ณ โรงแรมพลาซ่าแอธินี กรุงเทพ ถนนวิทยุ สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยส่งรายชื่อยืนยันเข้าร่วมให้แก่เลขานุการสมาคม พรศักดิ์ ต่างประภา ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 56

 

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links