นายกสมาคมแสดงความยินดีกับ Packsys Global ครบรอบ 40 ปี ในประเทศไทย

Mr.Yukio Shuda นายกสมาคม ได้ร่วมแสดงความยินดีกับ Mr. Roman Angst / Managing Director Packsys Global ในงานครบรอบ 40 ปี ในประเทศไทย ณ งาน Open House เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2556

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links