ขอเชิญคณะกรรมการสมาคมเข้าร่วมประชุมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557

เรียนคณะกรรมการสมาคม

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุม บริษัท สวอน อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีวาระการประชุมดังนี้

1. สรุปปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับปี 2556

2. สถานการณ์รีไซเคิลสำหรับสินค้าสเปรย์ในประเทศ และสิ่งที่สมาคมฯ ควรทำ

3. การประชุม AAF ที่นครซิดนีย์ในเดือนเมษายน 2557

4. เลือกวันจัดประชุมสามัญสำหรับปี 2557

5. อื่นๆ (ถ้ามี)

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links