ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557

ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2557 ในวันพุธที่ 9 เมษายน 2557 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ บางนา ห้อง เมเปิ้ล 3B กรุณาดูแผนที่ได้ตามเว็บลิงค์ www.maplethai.com  โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 

13:30 – 14:30 – ประชุมสามัญ

1.             นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน

2.             สรุปกิจกรรมในปี 2556

3.             รายงานงบการเงิน

4.             อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย

5.             ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2556

6.             สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม

 

14:30 – 15:00 – พักรับประทานอาหารว่าง     

 

15:00 – 17:00 – สัมนาความปลอดภัยในการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์โดยคุณ อาทร โกมลพันธ์พร

1.               คุณสมบัติของแก๊สปิโตรเลียมเหลว และความตระหนักถึงความปลอดภัย

2.               ความปลอดภัยในการจัดการแก๊สปิโตรเลียมเหลวในถังเก็บ

3.               ความปลอดภัยในกระบวนการผสม, การบรรจุ, การปิดฝา และหีบห่อ

4.               ความปลอดภัยในการจัดการคลังสินค้า

5.               ความปลอดภัยในการขนส่ง

 

การเข้าร่วมประชุมสามัญ และสัมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links