เยี่ยมชมความปลอดภัยของโรงงานไซเบอร์แพค และฟังเลคเชอร์หัวข้อ "การเลือก และแนะนำส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์"

สมาคมฯ ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมเยี่ยมชมความปลอดภัยของโรงงานไซเบอร์แพค และฟังเลคเชอร์หัวข้อ "การเลือก และแนะนำส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์" บรรยายโดย Mr.Nigel Jackson ผู้อำนวยการเทคนิค บริษัทพรีซิชั่นวาล์ว (ประเทศไทย) จำกัด ในวันอังคารที่ 16 ธันวาคม 2557 ที่โรงงานไซเบอร์แพค นิคมอุตสาหรกรรมเวลโกลว์

โดยมีกำหนดการดังนี้

10:00-10:30 แนะนำบริษัท ไซเบอร์แพค

10:30-12:00 เยี่ยมชมความปลอดภัยของโรงงานไซเบอร์แพค และถาม-ตอบ

12:00-13:00 รับประทานอาหาร

13:00-16:30 ฟังบรรยายเรื่อง "การเลือก และแนะนำส่วนประกอบสำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์"

กิจกรรมนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กรุณายืนยัน และสำรองที่นั่งได้ที่ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่แฟกซ์ 038 458 684 หรือ อีเมลล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links