เชิญฟังบรรยายเรื่องขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์ และวัตถุอันตราย

สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าฟังบรรยาย เรื่อง ขั้นตอนขอขึ้นทะเบียนเครื่องสำอางค์ และวัตถุอันตรายบรรยายโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในวันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 เวลา 13:30-16:30 บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด ในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกลว์ จ.ฉะเชิงเทรา

 

ขอบเขตการบรรยายมีดังต่อไปนี้

1.               สำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ประเภทเครื่องสำอางค์ ได้แก่ สเปรย์ระงับกลิ่นกาย, สเปรย์จัดแต่งทรงผม, ครีมโกนหนวด, สเปรย์น้ำหอม, มูสเปลี่ยนสีผม เป็นต้น

2.               สำหรับผลิตภัณฑ์สเปรย์ประเภทที่ใช้ในครัวเรือน ได้แก่ สเปรย์กำจัดแมลง, สเปรย์ปรับอากาศ, สเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เป็นต้น

3.               หลักการจำแนกประเภท (classification) ผลิตภัณฑ์สเปรย์ที่ขอขึ้นทะเบียน

4.               ขั้นตอนการขึ้นทะเบียน รวมทั้งการจัดเตรียมเอกสารประกอบ, ตัวอย่าง, สูตรการผลิต และระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ

 

การบรรยาย และเอกสารประกอบเป็นภาษาไทย  และไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับสมาชิกสมาคม กรุณายืนยันการเข้าฟังบรรยาย (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด) โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links