งานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์สเปรย์ และกาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 1

สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทยขอเชิญเข้าร่วม งานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์สเปรย์ และกาล่าดินเนอร์ ครั้งที่ 1’ ในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม  2558 ที่ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา วัตถุประสงค์ของงานนั้นเพื่อประชาสัมพันธ์สมาคมฯ และสมาชิกสมาคมให้เป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีสำหรับพูดคุยธุรกิจในระหว่างงานอีกด้วย โดยมีกำหนดการคราวๆ ดังนี้

 สถานที่                                 : ศูนย์การประชุม ไบเทค บางนา

ห้องจัดนิทรรศการ                : MR210 และพื้นที่ Pre-Function หน้า GH203

ห้องจัดงานเลี้ยง                    : GH203

 

 13:00 – 17:00 น. งานแสดงนิทรรศการผลิตภัณฑ์สเปรย์

18:00 – 21:00 น. กาล่าดินเนอร์ และมอบรางวัลผลิตภัณฑ์สเปรย์

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links