ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 วันที่ 22 เมษายน 2559 1:00 - 5:00 น ณ รร เมเปิ้ล ถนนศรีนครินทร์ กทม

เนื่องด้วยข้อบังคับสมาคมในหมวดที่ 7 ข้อ 28 & 29 และมติของคณะกรรมการสมาคมกำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปี 2559 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 ณ โรงแรมเมเปิ้ล ห้อง 3A (ตึก 2 ชั้น 2) โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

 

13:00 – 14:30 – ประชุมสามัญ

1.             นายกสมาคมกล่าวเปิดงาน

2.             สรุปกิจกรรมในปี 2558

3.             รายงานงบการเงิน

4.             อนุมัติผู้ตรวจสอบบัญชี และค่าใช้จ่าย

5.             ปริมาณผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ในปี 2558

6.             สรุปจำนวนสมาชิกสมาคม

 

14:00 – 14:45 – เลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่

1.               พูดหาเสียงโดยผู้ท้าชิง

2.               เลือกตั้ง

3.               แสดงวิสัยทัศน์โดยนายกสมาคมคนใหม่

 

14:45 – 15:00 – พักรับประทานอาหารว่าง

 

15:00 – 17:00 – สัมนา ‘Halal Assurance System HAS23000’ โดยคุณศุภชัย วรสินชัย /ผจก แผนกประกันคุณภาพ และคุณอิสรณีย์ เหยืยดล้ำ / ผจก แผนกความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม บริษัทไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด

 

การเข้าร่วมประชุมสามัญ และสัมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุม โดยส่งเอกสารยืนยันไปที่คุณ พรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟ็กซ์ 038-458-684 หรืออีเมล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่  31 มีนาคม 2559

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links