นายกสมาคมคนใหม่

สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย ได้นายกสมาคมคนใหม่ คือคุณ ทาคาฮาชิ มาซาโอมิ ประธานบริษัท ไทยไดโซ แอโรโซลจำกัด ซึ่งได้มติจากสมาชิกสมาคมระหว่างประชุมสามัญประจำปี ในวันที่ 22 เมษายน 2559 ณ รร เมเปิ้ล

คุณทาคาฮาชิจะตั้งจัดตั้งคณะกรรมการสมาคมใหม่ภายใน 180 วัน

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links