ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บ.อาท เคมิคัล (ประเทศไทย) จำกัด

สมาคมผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ไทย ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ บ.อาท เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด

บ.อาท ฯ ได้ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1980 เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาฆ่าแมลง สเปรย์ปรับอากาศ และน้ำยาบ้วนปาก

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links