เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550 สมาชิกสมาคม  จำนวน 51 ท่าน จาก 12 บริษัท ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตันแลนด์ ดินแดนแห่งความสมดุล ณ จังหวัดพระนครศรีอยูธยา

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links