สัมนาเรื่อง INTRODUCTION OF AEROSOL NUMBERICAL ANALYSIS

 

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคม และสถาบันการศึกษาเข้าร่วมฟังสัมนาเรื่อง INTRODUCTION OF AEROSOL NUMBERICAL ANALYSIS ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552 เวลา 13:30-16:30น. ณ บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด บรรยายโดย บริษัท โตโย แอโรโซล อินดัสตรี่ จำกัด จากประเทศญี่ปุ่น

เนื้อหาสัมนาเกี่ยวข้องการนำผลการวิจัยและพัฒนามาปรับปรุง และประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สเปรย์

บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ และไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ กรุณาสำรองที่นั่งที่คุณพรศักดิ์ ต่างประภา เลขานุการสมาคม ที่เบอร์แฟกซ์ 038-458-684 หรือ อีเมลล์ info@thaiaerosol.com ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2552

 

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links