เปลี่ยนแปลงวันประชุมคณะกรรมการสมาคมเป็น วันที่ 10 กันยายน 2552 เวลา 15:00 น ที่บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

 

วาระการประชุมมีดังต่อไปนี้

1) แนะนำคณะกรรมการใหม่ ได้แก่ บริษัท โตโย ฟิลลิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บริษัท เอส.ซี.ยอห์นสัน แอนด์ ซัน จำกัด

2) สรุปปริมาณการผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ประจำปี 2551

3) ความคืบหน้าของการเข้าร่วมงาน FEA exhibition 2010

  • ค่าเช่าพื้นที่ 24 ตรม = 864,000 + อื่นๆ
  • คุณเอื้อมพร / เหรัญยิก เสนอทางเลือกหนึ่ง โดยให้บริษัทที่เป็นคณะกรรมการอยู่ช่วยกันออกค่าใช้จ่าย 
  • หารายได้จากการจัด Golf Tournament

 

4) การสมัครเป็นสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links