สัมนาวาล์ว และหัวฉีด

 

ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมนาเรื่องวาว์ล และหัวฉีด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ระหว่าง 13:30 - 16:15 น. ที่บริษัทสวอน อินดัสตรี่ส์ (ประเทศไทย)จำกัด

เราได้รับเกียรติจากบริษัทมิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทพรีซิชั่น วาว์ล (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ซึ่งเป็นผู้นำด้านผู้ผลิตส่วนประกอบสำหรับผลิตผลิตภัณฑ์สเปรย์ มาเป็นผู้บรรยาย กำหนดการมีดังต่อไปนี้

13:30 - 14:45 หลักการของวาว์ล โดยบริษัท พรีซิชั่น วาว์ล (ประเทศไทย)จำกัด

14:45 - 15:00 พักรับประทานอาหารว่าง

15:00 - 16:15 ข้อมูลด้านเทคนิคของหัวฉีด โดยบริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด

สัมนาครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกสมาคม และสถาบันการศึกษา เข้าร่วมฟังสัมนา

กรุณายืนยันจำนวนผู้เข้าร่วมฟังสัมนาได้ที่ คุณพรศักดิ์ ต่างประภา, เลขานุการสมาคม ที่อีเมล์ info@thaiaerosol.com หรือ แฟ็กซ์ 038-458-684 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จักขอบพระคุณยิ่ง

 

 

 
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links