ประชุมสมาพันธ์แอโรโซลแห่งอาเซียนครั้งที่ 2
Date : May 27, 2013
Venue : โรงแรมพลาซ่าแอทธินี กรุงเทพ

ประชุมสามัญประจำปี 2556
Date : April 25, 2013
Venue : ไบเทค บางนา

PVT Technical Roadshow
Date : November 06, 2012
Venue : Hotel Grand Hyatt Erawan

ประชุมสามัญประจำปี 2555
Date : April 27, 2012
Venue : ไบเทค บางนา

1st AAF meeting @ Tokyo
Date : June 29, 2012
Venue : Hotel Conrad Tokyo

การลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ Asian Aerosol Federation
Date : November 14, 2011
Venue : Zhongshan, Guangdong Province, China

การประชุมการลอยตัวก๊าซ LPG กับเจ้าหน้าท่ี่สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
Date : September 20, 2011
Venue : สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

BST EVENT
Date : July 21, 2011
Venue : BITEC BANGNA

ประชุมเพื่อจัดตั้ง Asian Aerosol Federation
Date : March 10, 2011
Venue : Sydney, Australia

ประชุมสามัญประจำปี 2554
Date : April 29, 2011
Venue : BITEC Bangna

Internal Liner Technology by PPG Coating
Date : February 25, 2011
Venue : Swan Industries (Thailand) Co.,,Ltd.

FEA Exhibition
Date : September 21, 2010
Venue : Rome Cavalieri, The Waldorf Astoria Collection

ประชุมสามัญประจำปี 2553
Date : April 20, 2010
Venue : ศูนย์แสดงนิทรรศการ ไบเทค บางนา

Seminar Basic method to keep aerosol performance
Date : April 01, 2010
Venue : บริษัท สวอน อินดัสตรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัมนาวาว์ล และหัวฉีด โดยบริษัท พรีซิชั่น วาว์ล (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท มิตานิ (ประเทศไทย) จำกัด
Date : November 20, 2009
Venue : บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

การมาเยี่ยมเยียนของ Aerobal
Date : November 23, 2009
Venue : บริษัท ไทยไดโซ แอโรโซล จำกัด

Introduction of Aerosol Numberical Analysis
Date : August 06, 2009
Venue : บริษัท สวอนอินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด

สัมมนาแนวทางความปลอดภัยสำหรับอุตสาหกรรมแอโรโซล
Date : June 18, 2009
Venue : บริษัทไซเบอร์แพค จำกัด

ประชุมสามัญประจำปี 2551
Date : April 28, 2009
Venue : โรงแรมโนโวเทล บางนา

สัมนากระป๋องสเปรย์
Date : February 25, 2009
Venue : บริษัทไซเบอร์แพค จำกัด

<<   1  |  2  | 3  |  4  | >>
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links