สัมนาแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางของอาเซียน โดยองค์การอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
Date : October 22, 2008
Venue : บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด

การเปิดตัวสมาคม
Date : May 24, 2008
Venue : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

คณะผู้แทนสมาคมเข้าร่วม AAA Awards
Date : July 23, 2008
Venue : Doltone House, ซิดนีย์ ออสเตรเลีย

ประชุมสมาชิก ครั้งที่ 1
Date : September 24, 2008
Venue : โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์

<<   1  |  2  |  3  | 4  | >>
Home          |           About          |           Articles           |           Events          |           Member Site           |           Contact Us           |           Links